e
+46732423444 info@haffi.se

Grundkurs i mental träning

Upptäck dina fantastiska resurser 

Presentation av Grundkurs i Mental Träning

Välkommen till vår grundkurs i mental träning – en metodik utvecklad för att förbättra ditt välbefinnande, funktion och framgång i såväl professionellt som personligt liv. Denna kurs är designad för att passa alla, oavsett yrke eller sport, och baseras på den banbrytande forskningen av Lars-Eric Uneståhl från 1960-talet, som fortfarande pågår och utvecklas.

Kursöversikt

Målgrupp: Alla som strävar efter att må bättre och uppnå mer i livet, vare sig det gäller yrkeslivet, personlig utveckling eller sportliga prestationer.

Innehåll: Kursen inkluderar 10 lärarledda lektioner kompletterade med hemarbete. Lektionerna äger rum varannan vecka på måndagar och tisdagar, kl. 18:30 till 20:00. För individuell fördjupning erbjuds också möjlighet att boka personliga lektioner.

Förväntade resultat: Redan från starten kan du förvänta dig märkbara förbättringar. Vi ger dig verktygen och tiden för personlig tillväxt, anpassat efter dina unika behov och mål.

Vikten av mental träning: Precis som fysisk träning är en självklar del av mångas rutiner för hälsa och välbefinnande, är mental träning en kritisk komponent för att uppnå ett fulländat liv. Att dedikera tid dagligen till mental träning är lika viktigt som den fysiska motsvarigheten.

Kursavsnitt

 1. Att växa som människa – Utforska din potential och lär dig att utvecklas kontinuerligt.
 2. Framgångsfaktorer – Identifiera och implementera nyckelkomponenter för personlig och professionell framgång.
 3. Mental Träning – Grundläggande tekniker och övningar för att stärka ditt mentala tillstånd.
 4. Mental Styrketräning – Avancerade metoder för att bygga mental uthållighet och motståndskraft.
 5. Motivation: Livets kärna – Hitta och underhåll din inre drivkraft för att uppnå dina mål.
 6. Målanalys – Tekniker för att effektivt sätta och analysera mål.
 7. Målstyrd Planering – Skapa och följa en plan som leder till önskat resultat.
 8. Avspänd effektivitet – Lär dig att vara produktiv samtidigt som du bibehåller din inre lugn.
 9. Positivt Tänkande – Strategier för att odla och upprätthålla en positiv attityd.
 10. Livskvalitet och Livsglädje – Verktyg för att förbättra din livskvalitet och öka din glädje i vardagen.

Denna kurs är mer än bara en serie lektioner; det är en investering i dig själv och din framtid. Genom att delta ger du dig själv möjligheten att utforska och utnyttja din fulla potential. Välkommen till en värld där mental träning öppnar dörren till oändliga möjligheter

Investeringskostnad  i grupp . 9.200 kr ink moms.

Investeringskostnad individuellt. 16.300 ink moms

 

Vad får jag ut av denna kurs

När du deltar i denna grundkurs i mental träning och följer kursplanen noggrant kan du förvänta dig en rad positiva resultat som kommer att påverka både ditt personliga och professionella liv. Här är några av de tänkbara resultaten:

Personlig Utveckling

 • Förbättrad självinsikt och självkännedom: Du blir mer medveten om dina tankar, känslor och beteenden samt hur dessa påverkar ditt liv.
 • Ökad mental styrka och uthållighet: Genom mental styrketräning utvecklar du förmågan att hantera stress, motgångar och utmaningar på ett mer effektivt sätt.
 • Förbättrad koncentrationsförmåga: Du lär dig tekniker för att öka din fokusering, vilket kan hjälpa dig i studier, arbete och i vardagliga situationer.
 • Högre nivåer av självförtroende och självkänsla: Genom att arbeta med positivt tänkande och målrealisering stärks din tro på dig själv och dina förmågor.

Professionell Utveckling

 • Effektivare målsättning och måluppfyllelse: Du får verktyg för att sätta realistiska, utmanande mål och en konkret plan för att uppnå dem.
 • Ökad produktivitet och effektivitet: Genom tekniker för avspänd effektivitet lär du dig att maximera din produktivitet samtidigt som du bibehåller en balans i livet.
 • Förbättrade ledaregenskaper: Kursen bidrar till att utveckla egenskaper som beslutsamhet, empati och förmåga att motivera både dig själv och andra.

I Sport och Fritid

 • Förbättrade prestationer: Oavsett vilken sport du utövar lär du dig att tillämpa mental träning för att förbättra din teknik, taktik och ditt psykiska tillstånd.
 • Större motståndskraft mot press och nervositet: Du blir bättre på att hantera tävlingstryck och nervositet, vilket gör att du kan prestera på topp när det verkligen gäller.

I Relationer och Sociala Sammanhang

 • Bättre kommunikationsförmåga: Genom ökad självkännedom och förståelse för andra förbättras din förmåga att kommunicera effektivt i alla typer av relationer.
 • Stärkta relationer: Genom att praktisera empati och positivt tänkande kan du bygga djupare och mer meningsfulla relationer med familj, vänner och kollegor.

Allmänt Välbefinnande

 • Ökad livskvalitet och livsglädje: Du lär dig att uppskatta nuet och hitta glädje i de små sakerna, vilket bidrar till ett rikare och mer tillfredsställande liv.
 • Bättre balans mellan arbete och fritid: Genom att implementera det du lär dig i kursen kan du hitta en sundare balans mellan arbetsliv och privatliv.

Att engagera sig fullt ut i denna kurs och tillämpa dess principer kan alltså leda till omfattande förbättringar i många aspekter av ditt liv. Det är en resa mot personlig och professionell excellens som börjar med dig och din vilja att växa och utvecklas.

 

Format och Priser: För att möta olika behov och preferenser erbjuder vi kursen i två format:

 1. Gruppkurs: Dela erfarenheter och lär dig tillsammans med andra i en stödjande och interaktiv miljö. Pris: 9 200 kr inklusive moms.

 2. Individuell träning: Få personlig uppmärksamhet och skräddarsydd coaching för att maximalt tillgodose dina unika behov och mål. Pris: 16 600 kr inklusive moms.

Investera i dig själv: Att välja att delta i denna kurs är inte bara en kostnad – det är en investering i din egen utveckling och framtid. Genom att stärka din mentala förmåga öppnar du upp för nya möjligheter och vägar till framgång, både personligt och professionellt.

Anmälan och Mer Information: Är du intresserad av att ta det första steget mot en starkare mentalt jag? Besök vår hemsida [lägg till webbadress här] för mer information och för att anmäla dig till kursen. Platserna är begränsade, så säkerställ din plats idag och börja din resa mot mental styrka och välbefinnande.

 

Kursstart 26 februari och 4 mars 

 

 

 

Är du intresserad av att veta mer. Boka ett samtal med mig i 30 minuter helt utan kostnad antingen via telefon eller Zoom så vi kan  diskutera vad just du  eller ditt företag behöver. Mig kan du lättas nå med att skicka ett sms på 0732423444 eller skicka ett mail till mig på info@haffi.se

Välkommen