e
+46732423444 info@haffi.se

KBT samtals terapi

Livet är utveckling

Vad är KBT samtals terapi?

 Kognitivt beteende terapi förkortad KBT är en lösningsfokuserad terapi form som hjälper dig att medvetengöra och bearbeta hur du ser och tänker på dig själv, din omgivning och din tillvaro och på vilket sätt du gör det och hur det i praktiken påverkar dina tankar och känslor. Vi använder denna samtalsform som teoretisk form i våra samtal med individer

KBT samtalsterapi som grund kan hjälpa dig att ändra dina tankar och beteende till att uppnå bättre mående och bättre funktion. Vanligt vis börjar vi vi med att fråga om bakgrund och historik. Även om KBT är byggd på här och nu, är det ofta att vi behöver tala om det förflutna för att förstå vad som påverkar dig nu.

 

Min ambition är att denna samtalsterapi vi erbjuder, blir till att dina insikter hjälper dig på kort tid till att skapa en egen verktygslåda där du kan använda i ditt liv till att hantera dina utmaningar

I KBT samtalsterapi går man allt ifrån 5 till 15 sektioner och det är du själv som bestämmer vad du vill arbeta med varje gång men varje session inleder vi med att återkoppla till förra sessionen samt komma överens om dagens samtal.

 

Vanligtvis kommer man mellan 5 och 20 sessioner. I början varje vecka därefter var fjortonde dag. Varje samtal pågår i 55 minuter.

Du bestämmer själv vad du vill ta itu med på kort, medellång och lång sikt. Vi inleder vanligtvis varje samtal med återkoppling sedan den förra sessionen, och med att komma överens om vad som ska diskuteras den dagen.

Är du intresserad av att veta mer. Boka ett samtal med mig i 30 minuter helt utan kostnad antingen via telefon eller Zoom så vi kan  diskutera vad just du  eller ditt företag behöver. Mig kan du lättas nå med att skicka ett sms på 0732423444 eller skicka ett mail till mig på info@haffi.se

Välkommen