e
+46732423444 info@haffi.se

Din framtid väntar på dig

Allt som du drömmer om att göra kommer att genomföras när du har satt ett datum på när det ska vara klart

Utforska dig själv med hjälp av coaching

Vad är coaching.

Coachning är en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att hjälpa en person eller en grupp personer att bli mer aktiv och mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål. Coachning är vanligt förekommande inom idrott men har på senare år kommit att användas inom många andra sammanhang, exempelvis bland dem som sysslar med karriärvägledning och ledarskap. Coachning kan utövas på många olika sätt. Vanligt är att man sätter upp delmål, uppmuntrar och ställer frågor. Den som leder aktiviteten kallas coach.

Förtydligande

 Ordet ”coaching” kommer från idrottsvärlden. Idag är dock coaching en uppsättning filosofier, färdigheter och verktyg som effektivt kan tillämpas inom alla möjliga tänkbara områden. Coaching skiljer sig tydligt från andra yrken som hjälper människor som , terapi, rådgivning, mentorskap , utbildning eller konsultation även om det kan finns likheter med dessa.

Coaching är inte för att bearbeta det förflutna eller smärtsamma upplevelser, trauma eller minnen utan ett hjälp verktyg att ta sig ifrån ett ställe till ett annat eller att sätta upp mål, delmål och forma sin framtid

 

Coachens uppgift är inte att tala om för klienten hur den ska göra eller förmedla sina egna erfarenheter, åsikter eller värderingar utan att hjälpa klienten att bygga upp sina egna resurser och kapacitet till att göra en hållbar och permanent förändring

Klienten ska känna sig efter avslutad coaching period som driftig målmedveten och entusiastisk

Är du intresserad av att veta mer. Boka ett samtal med mig i 30 minuter helt utan kostnad antingen via telefon eller Zoom så vi kan  diskutera vad just du  eller ditt företag behöver. Mig kan du lättas nå med att skicka ett sms på 0732423444 eller skicka ett mail till mig på info@haffi.se

Välkommen

Vad väntar du på? Ta fram mästaren inom dig