e
+46732423444 info@haffi.se

Hej allihopa.

I dessa tider där det råder oro i världen av olika anledningar men först och främst på grund av C19 och vi har under längre tid matas av olika nyheter som handlar om detta då är det inte så konstigt att det blir fler och fler människor som lider av psykisk ohälsa.

Och vad är psykisk ohälsa?

Ju lättas är att hitta en definition av psykisk ohälsa hos folkhälsomyndigheten  så här skriver dem

Psykisk ohälsa omfattar flera olika tillstånd, med olika allvarlighetsgrad och varaktighet: från mildare och övergående besvär, till långvariga tillstånd som kraftigt påverkar funktionsförmågan. Begreppet kan alltså omfatta allt från lättare tillstånd av oro eller nedstämdhet till svåra psykiatriska tillstånd som bör behandlas av hälso- och sjukvården, såsom depression, ångestsyndrom eller schizofreni.

Ja många känner igen sig i denna beskrivning åtminstone nedstämdhet, ångestsyndrom även depression. Det är tacksamt att vi har tillgång till sjukvård som kan hjälpa oss  på samma sätt som vi lider av fysisk sjukdom eller någon kroppslig åkomma som till exempel när du ramlar och stukar foten, blir förkyld eller får någon form av influensa då är det rätt så mycket som du kan göra själv och samma sak är med den psykiska ohälsan . Vi kan göra en hel del själv i första hand. Att ha ångest till exempel är inget konstigt och inte farligt. Ångest är ett sinnestillstånd som vi kan säga är massa starka rädslor och oro som pågår jämt och ständigt i huvudet och skapar obehag. Ångesten kan komma på grund av en överhängande fara oavsett om det är verkligt eller inte. Bara när vi drömmer en hemsk dröm då kan vi vakna plötsligt jätte rädda men sedan när vi upptäcker att detta var bara en dröm då minskar ångesten med det samma men vi minst länge tillståndet och obehaget. Många människor däremot har ångest jämt och ständigt och det är inte nyttigt på något sätt och skapar väldigt mycket besvär om det inte upphör eller hanteras, men ångest är inte farligt även om den kan vara mycket obehaglig.

Jag kommer nog att lägga ut framöver några artiklar som förhoppningsvist kan hjälpa dig som har psykiska besvär antingen lindrigt, starkt tillfälligt eller stadigt. Eller du kanske känner någon som kan behöva läsa detta

Det är ju dags för länge sedan att vi kan prata om detta som vilken sjukdom eller vilken åkomma som helst och inte skam belägga detta heller. Desto mer vi pratar om det då kan vi hjälpa varandra mycket mera och skapa välmående och minska lidande i världen.

Näst ska vi prata om våra rädslor och hur dem påverkar oss och hur vi kan arbeta med dem

Glada hälsningar

Haffi

Glädjebankens logotype

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Här kan du få inspiration till utveckling

You have Successfully Subscribed!